Aktualizacja z 04.03.2021r.

Pas na kierunku 10 obecnie nadaje się do użytku na ograniczonej długości.
Pas 28 nadal niezdatny do użytku.
W najbliższych dniach spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, dlatego sytuacja terenowa może ulec zmianie – Przed każdym lotem konieczny kontakt z zarządzającym lotniskiem: +48 668 049 683

RWY 10 is currently useable with a limited length. RWY 28 still unusable. We are expecting intensive rainfall within the next couple of days, so the runway situation might change – PPR mandatory before every flight: +48 668 049 683

Aktualizacja z 24.02.2021r.

Ze względu na odwilż powierzchnia pasa oraz DK są podmokłe i miękkie – przez kilka najbliższych dni, do czasu wyschnięcia pasa, lotnisko pozostaje zamknięte do odwołania.

Pas jest pokryty kilku-kilkunastocentymetrową warstwą błota i miękkiej ziemi i nie nadaje się do użytku. O zmianie sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Biuro operuje bez zmian.

Przed przylotem obowiązkowy PPR: +48 668 049 683

Due to thawing snow the runway and taxiways are soft and wet – for the next few days, until the surface dries out, the airfield is closed until further notice. The office is working as usual. We will continue updating this information when the situation changes.

PPR mandatory before arrival: +48 668 049 683

Aktualizacja z 21.01.2021r.
Północna połowa szerokości DS 10/28 odśnieżona! DK odśnieżona. Operacje lotnicze ponownie możliwe. UWAGA! W weekend spodziewamy się obfitych opadów deszczu. Możliwe ponowne utrudnienia w funkcjonowaniu lotniska. Zapraszamy do śledzenia informacji!

New info! FM21.01.2021

North side(half) of RWY 10/28 after removing snow. Operations possible! TWY after removing snow. Attention! We expect rain next weekend. Possibility of inconveniences! Please check info!

Z uwagi na duże opady atmosferyczne, płyta lotniska i pas są pokryte grubą warstwą śniegu – aktualnie powierzchnia lotniska dostępna jedynie dla samolotów na nartach!

Informacje o stanie lotniska: +48 668 049 683

Due to heavy snowfall taxiways and runway are covered with a thick layer of snow. Currently the airfield is open only for ski-equipped aircraft.

Airfield info: +48 668 049 683

Polish PL English EN