Cennik 2024

dla pilotów/uczniów pilotów wypożyczających sprzęt

W przypadku osób niezrzeszonych lub niewykonujących lotów szkolnych, treningowych i wyczynowych stawki poniższe należy powiększyć o 23% VAT

Ceny podane w niniejszym cenniku są cenami netto, przy czym z uwagi na brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), niektóre pozycje objęte cennikiem podlegają zwolnieniu z VAT.

Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnych cen i stawek opłat dotyczących pozycji wyszczególnionych w cenniku można uzyskać w biurze AE.

Szkolenia

Rodzaj
Podstawowe Szybowcowe
Teoria
1200 PLN
Praktyka
5.000 (4.500*) PLN
Szczegóły
55 lotów
Sprzęt
SZD-50 Puchacz
Rodzaj
PPL(A)
Teoria
1800 PLN
Praktyka
35.600** PLN
Szczegóły
45 h praktyki
Sprzęt
Cessna 150
Rodzaj
VFR Noc
Teoria
Opłata zawarta w cenie za praktykę
Praktyka
4.000 (3500***) PLN
Szczegóły
5 h praktyki
Sprzęt
Cessna 150
Rodzaj
MEP(L)
Teoria
1000 PLN
Praktyka
10.500 PLN
Szczegóły
6 h praktyki
Sprzęt
Piper PA-34-200T Seneca
Rodzaj
CPL(A)
Teoria
-
Praktyka
20.000 PLN
Szczegóły
25 h praktyki
Sprzęt
Cessna 150 (20 h) Mooney M20 (5 h)

*zniżka dotyczy młodzieży uczącej się do 26 roku życia

**cena dla wpłaty pełnej lub dwóch rat. Przy większej ilości rat cena ulega zwiększeniu.

***zniżka dotyczy Członków Zwyczajnych Aeroklubu Elbląskiego

Składki Członkowskie

Rodzaj
Wpisowa – jednorazowa
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
50 PLN
Pozostali:
100 PLN
Rodzaj
Członkowska
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
432 PLN/rok* lub 40 PLN/m-c
Pozostali:
864 PLN/rok* lub 80 PLN/m-c

*płatność roczna zawiera w sobie 10% zniżki, opłatę należy uiścić do końca marca danego roku

Składkę wpisową uiszcza się w momencie złożenia podania o przyjęcie w poczet członków AE.

Składki członkowskie są płatne do każdego 10 – tego dnia miesiąca. Składka płatna po terminie zwiększa się do 60 zł w przypadku składki członkowskiej dla młodzieży uczącej się do 26 r. ż., a także do 100 zł, w przypadku składki członkowskiej płatnej przez pozostałe osoby.

Zaległość trzymiesięczna w płatności składek będzie skutkowała wysłaniem ponaglenia do wyrównania wpłat, zaś w przypadku braku reakcji na ponaglenie Zarząd AE dokona skreślenia z listy członków AE.

Składki sekcyjne zobowiązani są uiścić wszyscy członkowie sekcji specjalistycznych szybowcowej i samolotowej do końca marca każdego roku włącznie.

Szybowce

Rodzaj Opłaty
Start - Wyciągarka
Członek Zwyczajny Aeroklubu
30 PLN
Pozostali (ceny netto)
35 PLN
Rodzaj Opłaty
Start - Hol za Samolotem
Członek Zwyczajny Aeroklubu
50 PLN/300m - 15 PLN/każde następne rozpoczęte 100m
Pozostali (ceny netto)
60 PLN/300m - 30 PLN/każde następne rozpoczęte 100m
Rodzaj Opłaty
Opłata za Resurs - Szybowiec DUAL
Członek Zwyczajny Aeroklubu
90 PLN/h (1,5 PLN/min)
Pozostali (ceny netto)
120 PLN/h (2 PLN/min)
Rodzaj Opłaty
Opłata za Resurs - Szybowiec SOLO
Członek Zwyczajny Aeroklubu
70 PLN/h (1,16 PLN/min)
Pozostali (ceny netto)
100 PLN/h (1,66 PLN/min)

Samoloty – Loty Treningowe

Samolot
Cessna 150/152
Członek Zwyczajny Aeroklubu
460 PLN/h
Pozostali (ceny netto)
560 PLN/h
Samolot
Socata Rallye 235E-D
Członek Zwyczajny Aeroklubu
900 PLN/h
Pozostali (ceny netto)
1100 PLN/h
Samolot
Mooney M20M
Członek Zwyczajny Aeroklubu
1300 PLN/h
Pozostali (ceny netto)
1450 PLN/h
Samolot
Piper PA-34-200T Seneca II
Członek Zwyczajny Aeroklubu
1650 PLN/h
Pozostali (ceny netto)
1750 PLN/h

Instruktor – Opłata

Czas
1 minuta lotu
Cena
2,66 PLN brutto

Pozostałe opłaty

Rodzaj
Hangarowanie: Hangar Żółty
Opłata
900 PLN/m-c netto
Rodzaj
Hangarowanie: Hangar Główny
Opłata
750 PLN/m-c netto
Rodzaj
Hangarowanie: Hangar Powojskowy
Opłata
750 PLN/m-c netto
Rodzaj
IPS
Opłata
200 PLN
Rodzaj
KWT
Opłata
40 PLN

Opłaty za loty wnosi się najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonywano loty. Opłaty naliczane są na bieżąco i wpisywane do e-chronometraża. Zaległości w tych opłatach będą skutkowały naliczaniem odsetek karnych z możliwością dochodzenia należności w drodze postępowania egzekucyjnego.

Prace społeczne należy odpracować w porządku: 10h przed sezonem, 10h w trakcie sezonu. Brak odpracowania wiąże się z koniecznością uiszczenia ekwiwalentu za nieodpracowane godziny uwzględniając przelicznik: 40 PLN/1h.

cennik reklam umieszczanych na hangarach

  • do 10,0 m2 – 20,00 zł/m2/m-c
  • powyżej 10,0 m2 – 14,00 zł/m2/m-c

Masz jakieś pytania?

Odwiedź nasz Fanpage

Wszystkie aktualne informacje na wyciągnięcie ręki. Publikujemy regularnie, także jeśli chcesz być na bieżąco nie zapomnij nas obserwować! 

Skontaktuj się przez formularz

Masz niestandardowe pytanie? Nie jesteś czegoś pewien? Napisz śmiało przez nasz formularz kontaktowy, udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko jak to możliwe!

Nasi Partnerzy

Polish PL English EN