OGŁASZAMY NABÓR NA PODSTAWOWE SZKOLENIE SZYBOWCOWE I SZKOLENIE SAMOLOTOWE DO LICENCJI PPL(A)

Szkolenie teoretyczne w formie wideokonferencji rozpoczyna się:
– 27.03.2021 r. – kurs teoretyczny dla grupy samolotowej (PPL(A)),
– 01.05.2021 r. – kurs teoretyczny dla grupy szybowcowej.

Szkolenie praktyczne do licencji PPL(A) rozpocznie się po zakończonym szkoleniu teoretycznym.Kandydatów, którzy ukończyli szkolenie teoretyczne w innym ośrodku szkolenia, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu rozpoczęcia kursu praktycznego.

Planowany termin rozpoczęcia praktycznego szkolenia szybowcowego to 03.07.2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie(668 049 683) lub mailowo: biuro@aeroklubelblaski.pl

Termin na zgłoszenie:
– kurs teoretyczny PPL(A): do 24.03.2021 r.
– kurs teoretyczny szybowcowy: do 12.04.2021 r.

GWARANTUJEMY PROFESJONALNE PODEJŚCIE, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ I DUŻĄ DOSTĘPNOŚĆ SPRZĘTU!

WE ARE ANNOUNCING RECRUITMENT FOR BASIC GLIDER TRAINING AND AIRPLANE TRAINING FOR PPL (A) LICENSE

Theoretical training in the form of a videoconference begins:
– 27/03/2021 – theoretical course for the aircraft group (PPL (A)),
– 01/05/2021 – theoretical course for the glider group.
Practical training for the PPL (A) license will start after the theoretical part.
Candidates who have completed the theoretical training in another training center, please contact us to arrange the start of the practical course.
The planned date for the commencement of the practical glider training is 07/03/2021.
We accept applications by phone call (668 049 683) or by e-mail: biuro@aeroklubelblaski.pl
Deadline for application:
– PPL (A) theoretical course: until March 24, 2021
– gliding theoretical course: until April 12, 2021
WE GUARANTEE A PROFESSIONAL APPROACH, FRIENDLY ATMOSPHERE AND HIGH EQUIPMENT AVAILABILITY!

Polish PL English EN