Podaruj 1% swojego podatku dla Aeroklubu Elbląskiego!

Jak wiemy Aeroklub Elbląski uzyskał oficjalnie status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Uzyskanie statusu OPP wiąże się z możliwością przekazywania 1% podatku na rzecz Aeroklubu Elbląskiego!

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków lotnictwa do przekazywania 1% podatku na Nasz Aeroklub. Jak to zrobić? Wystarczy w zeznaniu podatkowym wnioskować o przekazanie 1% podatku na Aeroklub Elbląski.

Zarząd Aeroklubu Elbląskiego zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie tej informacji wśród Waszych znajomych, rodzin, przyjaciół, firm. Przekonajcie ich, że warto ten 1% przekazać właśnie nam.

Więcej na ten temat.

Jak wypełniać PIT-y

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT -28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Po wyliczeniu, kwoty podatku jaką będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP wpisujemy nazwę Aeroklub Elbląski i numer KRS czyli 0000016441.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Należy pamiętać, że na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje np. imię i nazwisko albo wskazać na konkretny cel. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” należy wpisać: wsparcie celów statutowych poz. 125-129-PIT-28, poz. 301-305-PIT-36, poz. 104-108-PIT-36 L, poz. 122- 125 – PIT-37, poz. 57-61 – PIT-38. Takie Informacje przesyła się do organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

2. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto Aeroklubu Elbląskiego przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof).

Termin składania zeznań podatkowych upływa 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Należy pamiętać, że w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać wybrany

cel: wsparcie celów statutowych

Polish PL English EN