Miło nam poinformować, iż z dniem 23/03/2018 Stowarzyszenie Aeroklub Elbląski otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od tego momentu ciąży na nas jeszcze większe zobowiązanie do organizowania i animowania społeczności lokalnej Elbląga i okolic wokół tematyki nam bliskiej – lotnictwa. Dlatego zapraszamy do współtworzenia społeczności aeroklubowej, do brania udziału we wszystkich aktywnościach przez nas animowanych(szkoleniach lotniczych, festynach, zawodach, dniach otwartych). Zapraszamy na lotnisko!

Polish PL English EN