Zarząd Aeroklubu Elbląskiego uchwałą nr 21/2013 z dnia 18.10.2013 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Elbląskiego na 24 listopada 2013r. o godz. 10.00 w pierwszym terminie i o godz. 10.30 w drugim.

Miejsce spotkania P.W.S.Z .ul.Grunwaldzka 137 sala 207/208

 

Zarząd Aeroklubu Elbląskiego uchwałą nr 21/2013 z dnia 18.10.2013r.  zaproponował następujący porządek Walnego Zgromadzenia:
Przywitanie uczestników.
Wybór Przewodniczącego obrad.
Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
Wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby).
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
Sprawozdanie z pracy zarządu Aeroklubu za minioną kadencję.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
Sprawozdanie finansowe (przygotowane przez dyrektora i biuro rachunkowe).
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
Sprawozdanie Przewodniczących z działalności sekcji.
Dyskusja podsumowująca minioną pracę.
Ustalenie liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
Wybór Zarządu Aeroklubu.
Wybór Komisji Rewizyjnej.
Wybór Sądu Koleżeńskiego.
Omówienie wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Dyskusja, walne wnioski.
Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Maciej Leśniewski
Dyrektor Aeroklubu Elbląskiego

5d885a75c5233ed52084de6a118372cbelblag.jpg_m(250x0)

Polish PL English EN