zgłoszenie zdarzenia | report an incident

Zgłoszenie zdarzenia lub zagrożenia w Aeroklubie Elbląskim można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na maila: sms@aeroklubelblaski.pl
lub dostarczenie do skrzynki na terenie aeroklubu.

You can report an incident or a safety occurence by e-mail: sms@aeroklubelblaski.pl
or you can deliver your report to a special mailbox located in our aeroclub.