Egzamin teoretyczny w ULC

Egzamin odbywa się w siedzibie ULC w Warszawie na ul. Flisa 2, w sesjach dwutygodniowych (2 pierwsze tygodnie każdego miesiąca) z możliwością rezerwacji miejsca przy komputerze.

Pobierz prezentację opisującą cały proces.

Czasy trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Podane są czasy maksymalne, realne jest zdanie wszystkich przedmiotów w 1-2 godzin.

Więcej informacji można znaleźć na stronach