sekcja modelarska | modeling

Sekcja modelarska – została reaktywowana w 2005 r.

Głównym zadaniem sekcji jest szkolenie i wychowywanie młodych adeptów lotnictwa.

Zajęcia odbywają się we środy i piątki w modelarni na lotnisku w godzinach 16.00-19.00.

Organizujemy imprezy dla dzieci i młodzieży ze szkół całego miasta „Święto latawca”, „Zawody balonów na ogrzane powietrze” i inne.

Warto zapisać się do tej sekcji, by polatać modelem sterowanym aparaturą radiową, a za jakiś czas …

Opiekunem modelarni jest Jarosław Rzeciński.

 

Modeling section has been reactivated in year 2005.

Its main task is formation of young aviation adepts.

Classes are held on Wednesdays and Fridays in the model shop at the airport from 4 p.m. to 7 p.m.

We organize events for children and teenagers from schools all over the city, like “Kite Festival”, “Hot Air Balloon Competition” and others.

It is worth coming to this section to fly a radio-controlled model, and in some time …

The model shop is supervised by Jarosław Rzeciński.