lotnisko | airfield

 

kontakt przed przylotem | pre-flight contact: +48 668 049 683 or biuro@aeroklubelblaski.pl

callsign: Elbląg Radio
frequency: 122,300 MHz

współrzędne ARP lotniska | aerodrome reference point coordinates:
54º08’27,19” N 019º25’24,06” E

pas trawiasty, RWY10/280 600x50m, elewacja 10ft | grass RWY 10/280, 600x50m, elevation 10ft
RWY 08/26, 913x100m, nie jest w użyciu – not in use

strefa nad lotniskiem | zone:
ATZ EPEL GND-5500 FT
GND – 1700m (5500ft) AMSL

strefy w pobliżu lotniska | nearby zones:
MATZ Malbork po południowej stronie ATZ Elbląga, 2 km od lotniska
MATZ EPMB Military Airfield Malbork – south-west of EPEL

please contact Malbork Tower 123.000 MHz or Gdansk Information 127.150 MHz if you come to us from west
or Olsztyn Information 118.775 MHz if you come to us from east

Please check current AIP Poland VFR!

zasady przylotu | inbound rules:
  • samoloty obowiązuje krąg południowy | southbound aerodrome traffic circuit for aircrafts
  • należy zachować szczególną uwagę, by nie naruszyć przestrzeni MATZ Malborka | make sure not to breach Malbork airspace (MATZ of EPMB)
  • lampy Night VFR na życzenie | night VFR lights on demand
lotnisko jest opisane w AIP VFR | our airfield is included in AIP Poland VFR:
Proszę upewnić się na stronach http://www.ais.pata.pl/vfr/ o aktualności powyższych dokumentów.
 
opłata za lądowanie | landing fee: 10€/40PLN
hangar: 10€/40 PLN za noc | per one night