Cennik

Opłata za lądowanie i hangar

10€/40PLN – samolot jednosilnikowy
20€/80PLN – samolot dwusilnikowy
10€/40 PLN za noc – opłata za hangar

Loty zapoznawcze

samolotem
(min. czas trwania lotu to 10 min.):

– Cessna 150 (dwuosobowy) – 16 PLN/1min. lotu
– Socata Rallye 235 (czteroosobowy) – 30 PLN/1 min. lotu

szybowcem:
– start za wyciągarką, 5-7 min. – 150 PLN
– start za samolotem, 15 min. – 250 PLN
– start za samolotem, 30 min. – 450 PLN

Szkolenie szybowcowe podstawowe do licencji SPL

teoria: 800 PLN

praktyka (60 lotów): 3300 PLN (dla młodzieży uczącej się 2800 PLN)

Szkolenie CPL(A)

Cena ustalana indywidualnie

Szkolenie przygotowujące do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

teoria: 1200 PLN
praktyka (45h lotów): 25 000 PLN (dla min. 2-letnich członków AE z III klasą wyszkolenia szybowcowego 22 999 PLN)

Szkolenie przygotowujące do uzyskania licencji LAPL(A)

teoria + praktyka 17 500 PLN

Składki Członkowiskie

Rodzaj:
Wpisowa – jednorazowa
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
50 PLN
Pozostali:
100 PLN
Rodzaj:
Członkowska zwyczajna
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
40 PLN/m-c
Pozostali:
80 PLN/m-c
Rodzaj:
Członkowska wspierająca
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
40 PLN/m-c
Pozostali:
40 PLN/m-c
Rodzaj:
Sekcyjna samolotowa i szybowcowa
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
150 PLN/rok
Pozostali:
150 PLN/rok

Składkę wpisową uiszcza się w momencie złożenia podania o przyjęcie w poczet członków AE.

Składki członkowskie zwyczajne i wspierające są płatne do każdego 10 – tego dnia miesiąca. Składka płatna po terminie zwiększa się do 60 zł w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej dotyczącej młodzieży uczącej się do 26 r.ż. oraz składki członkowskiej wspierającej, a także do 100 zł, w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej płatnej przez pozostałe osoby.

Zaległość trzymiesięczna w płatności składek będzie skutkowała wysłaniem ponaglenia do wyrównania wpłat, zaś w przypadku braku reakcji na ponaglenie Zarząd AE dokona skreślenia z listy członków AE. Istnieje możliwość opłacenia składki członkowskiej za cały rok „z góry” z 10% zniżką, pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 31 marca włącznie.

Składki sekcyjne samolotową i szybowcową zobowiązani są uiścić wszyscy członkowie sekcji specjalistycznych szybowcowej i samolotowej do końca marca każdego roku włącznie.

Szybowce

Rodzaj:
Start za wyciągarką/winch launch
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
19 zł
Członek wspierający AE
30 zł
Członkowie innych aeroklubów
35 zł
Rodzaj:
Start za samolotem/ aircraft tow
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
-
Członek wspierający AE
-
Członkowie innych aeroklubów
-
Rodzaj:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
45 zł/300 m - 13 zł/każde następne rozpoczęte 100 m
Członek wspierający AE
50,00 zł/300 m - 16,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m
Członkowie innych aeroklubów
55,00 zł/300 m - 25,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m
Rodzaj:
Pozostali:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
50 zł/300 m - 15 zł/ każde następne 100 m
Członek wspierający AE
55,00 zł/300 m - 19,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m
Członkowie innych aeroklubów
60,00 zł/300 m - 30,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m
Rodzaj:
Opłata za minutę lotu szybowcem Pirat:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
0,65 zł(39 zł/h)
Członek wspierający AE
0,90 zł(54 zł/h)
Członkowie innych aeroklubów
1,15 zł(69 zł/h)
Rodzaj:
Opłata za minutę lotu szybowcem Junior lub Jantar:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
0,85 zł(51 zł/h)
Członek wspierający AE
1 zł(60 zł/h)
Członkowie innych aeroklubów
1,20 zł(72 zł/h)
Rodzaj:
Opłata za minutę lotu szybowcem Bocian:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
0,87 zł(52,2 zł/h)
Członek wspierający AE
1,05 zł(63 zł/h)
Członkowie innych aeroklubów
1,25 zł(75 zł/h)
Rodzaj:
Opłata za minutę lotu szybowcem Puchacz:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
0,90 zł(54 zł/h)
Członek wspierający AE
1,10 zł(66 zł/h)
Członkowie innych aeroklubów
1,25 zł(75 zł/h)
Rodzaj:
Nadzór instruktorski na kręgu:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
1 zł/min
Członek wspierający AE
1 zł/min
Członkowie innych aeroklubów
1,2 zł/min
Rodzaj:
Nadzór instruktorski – termika:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
0,75 zł/min
Członek wspierający AE
1 zł/min
Członkowie innych aeroklubów
1,2 zł/min
Rodzaj:
Nadzór instruktorski z kwadratu:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
0,15 zł/min termika 0,8zł/min kręgi
Członek wspierający AE
0,50 zł/min termika 1 zł/min kręgi
Członkowie innych aeroklubów
0,75 zł/min termika 1,2 zł/min kręgi
Rodzaj:
Pakiet 10h:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
400 zł
Członek wspierający AE
600 zł
Członkowie innych aeroklubów
-
Rodzaj:
Pakiet 20h:
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
750 zł
Członek wspierający AE
1100 zł
Członkowie innych aeroklubów
-
Rodzaj:
Pakiet 30h
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
1000 zł
Członek wspierający AE
1500 zł
Członkowie innych aeroklubów
-

Samoloty – Loty Treningowe

Rodzaj:
Członek zwyczajny o stażu do 2 lat
Cessna 150
460 PLN/h
Socata Raylle 235ED
720 PLN/h
Rodzaj:
Członek zwyczajny o stażu powyżej 2 lat
Cessna 150
410PLN/h
Socata Raylle 235ED
550/h
Rodzaj:
Członkowie wspierający AE oraz pozostali
Cessna 150
490 PLN/h
Socata Raylle 235ED
900 PLN/h

Pozostałe opłaty

Rodzaj:
Hangarowanie samolotu: nowy hangar „żółty”
Opłata:
650 PLN/m-c
Rodzaj:
Hangarowanie samolotu: stary hangar
Opłata:
600 PLN/m-c
Rodzaj:
IPS
Opłata:
200 PLN
Rodzaj:
Opłata za lit z instruktorem samolotowym
Opłata:
100 PLN
Rodzaj:
KWT
Opłata:
40 PLN
Rodzaj:
KTP
Opłata:
50 PLN

Opłaty za loty wnosi się najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonywano loty. Opłaty naliczane są na bieżąco i wpisywane do e-chronometraża. Zaległości w tych opłatach będą skutkowały naliczaniem odsetek karnych z możliwością dochodzenia należności w drodze postępowania egzekucyjnego.

Prace społeczne należy odpracować w porządku: 10h przed sezonem, 10h w trakcie sezonu. Brak odpracowania wiąże się z koniecznością uiszczenia ekwiwalentu za nieodpracowane godziny uwzględniając przelicznik: 20 PLN/1h.

cennik reklam umieszczanych na hangarach

  • do 10,0 m2 – 20,00 zł/m2/m-c
  • powyżej 10,0 m2 – 14,00 zł/m2/m-c

Masz jakieś pytania?

Odwiedź nasz Fanpage

Wszystkie aktualne informacje na wyciągnięcie ręki. Publikujemy regularnie, także jeśli chcesz być na bieżąco nie zapomnij nas obserwować! 

Skontaktuj się przez formualrz

Masz niestandardowe pytanie? Nie jesteś czegoś pewien? Napisz śmiało przez nasz formularz kontaktowy, udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko jak to możliwe!

Polish PL English EN