cennik | prices

Cennik 2023

Szkolenia

Rodzaj
Podstawowe Szybowcowe
Teoria
1000 PLN
Praktyka
4.000 (3600*) PLN
Szczegóły
55 lotów
Sprzęt
SZD-50 Puchacz
Rodzaj
LAPL(A)
Teoria
1500 PLN
Praktyka
22.500 PLN
Szczegóły
30 h praktyki
Sprzęt
Cessna 150
Rodzaj
PPL(A)
Teoria
1500 PLN
Praktyka
28.000 (26.000**) PLN
Szczegóły
45 h praktyki
Sprzęt
Cessna 150
Rodzaj
VFR Noc
Teoria
250 PLN
Praktyka
3100 PLN
Szczegóły
5 h praktyki
Sprzęt
Cessna 150
Rodzaj
MEP(L)
Teoria
1000 PLN
Praktyka
10.500 PLN
Szczegóły
6 h praktyki
Sprzęt
Piper PA-34-200T Seneca
Rodzaj
CPL(A)
Teoria
-
Praktyka
18.500 PLN
Szczegóły
25 h praktyki
Sprzęt
Cessna 150 (20 h) Mooney M20 (5 h)

*zniżka dotyczy młodzieży uczącej się do 26 roku życia

**zniżka dotyczy osób po kursie podstawowym szybowcowym zrealizowanym w Aeroklubie Elbląskim

Składki Członkowskie

Rodzaj
Wpisowa – jednorazowa
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
50 PLN
Pozostali:
100 PLN
Rodzaj
Członkowska
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
432 PLN/rok* lub 40 PLN/m-c
Pozostali:
864 PLN/rok* lub 80 PLN/m-c
Rodzaj
Sekcyjna
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.:
150 PLN/rok
Pozostali:
150 PLN/rok

*płatność roczna zawiera w sobie 10% zniżki, opłatę należy uiścić do końca marca danego roku

Składkę wpisową uiszcza się w momencie złożenia podania o przyjęcie w poczet członków AE.

Składki członkowskie są płatne do każdego 10 – tego dnia miesiąca. Składka płatna po terminie zwiększa się do 60 zł w przypadku składki członkowskiej dla młodzieży uczącej się do 26 r. ż., a także do 100 zł, w przypadku składki członkowskiej płatnej przez pozostałe osoby.

Zaległość trzymiesięczna w płatności składek będzie skutkowała wysłaniem ponaglenia do wyrównania wpłat, zaś w przypadku braku reakcji na ponaglenie Zarząd AE dokona skreślenia z listy członków AE.

Składki sekcyjne zobowiązani są uiścić wszyscy członkowie sekcji specjalistycznych szybowcowej i samolotowej do końca marca każdego roku włącznie.

Szybowce

Rodzaj Opłaty
Start - Wyciągarka
Członek Aeroklubu
30 PLN
Pozostali
35 PLN
Rodzaj Opłaty
Start - Hol za Samolotem
Członek Aeroklubu
50 PLN/300m - 15 PLN/każde następne rozpoczęte 100m
Pozostali
60 PLN/300m - 30 PLN/każde następne rozpoczęte 100m
Rodzaj Opłaty
Cena Lotu - Szybowiec DUAL
Członek Aeroklubu
90 PLN/h
Pozostali
120 PLN/h
Rodzaj Opłaty
Cena Lotu - Szybowiec SOLO
Członek Aeroklubu
70 PLN/h
Pozostali
100 PLN/h
Rodzaj Opłaty
Opłata za Instruktora
Członek Aeroklubu
0,83 PLN/min
Pozostali
0,83 PLN/min

Samoloty – Loty Treningowe

Samolot
Cessna 150/152
Członek Aeroklubu
460 PLN/h
Pozostali
560 PLN/h
Opłata za Instruktora
1,67 PLN/min
Samolot
Socata Rallye 235E-D
Członek Aeroklubu
850 PLN/h
Pozostali
1050 PLN/h
Opłata za Instruktora
1,67 PLN/min
Samolot
Mooney M20M
Członek Aeroklubu
1300 PLN/h
Pozostali
1450 PLN/h
Opłata za Instruktora
1,67 PLN/min
Samolot
Piper PA-34-200T Seneca II
Członek Aeroklubu
1650 PLN/h
Pozostali
1750 PLN/h
Opłata za Instruktora
1,67 PLN/min

Pozostałe opłaty

Rodzaj
Hangarowanie: Hangar Żółty
Opłata
700 PLN/m-c
Rodzaj
Hangarowanie: Hangar Główny
Opłata
650 PLN/m-c
Rodzaj
Hangarowanie: Hangar Powojskowy
Opłata
650 PLN/m-c
Rodzaj
IPS
Opłata
200 PLN
Rodzaj
KWT
Opłata
40 PLN
Rodzaj
KTP
Opłata
50 PLN

Opłaty za loty wnosi się najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonywano loty. Opłaty naliczane są na bieżąco i wpisywane do e-chronometraża. Zaległości w tych opłatach będą skutkowały naliczaniem odsetek karnych z możliwością dochodzenia należności w drodze postępowania egzekucyjnego.

Prace społeczne należy odpracować w porządku: 10h przed sezonem, 10h w trakcie sezonu. Brak odpracowania wiąże się z koniecznością uiszczenia ekwiwalentu za nieodpracowane godziny uwzględniając przelicznik: 20 PLN/1h.

cennik reklam umieszczanych na hangarach

  • do 10,0 m2 – 20,00 zł/m2/m-c
  • powyżej 10,0 m2 – 14,00 zł/m2/m-c

Masz jakieś pytania?

Odwiedź nasz Fanpage

Wszystkie aktualne informacje na wyciągnięcie ręki. Publikujemy regularnie, także jeśli chcesz być na bieżąco nie zapomnij nas obserwować! 

Skontaktuj się przez formularz

Masz niestandardowe pytanie? Nie jesteś czegoś pewien? Napisz śmiało przez nasz formularz kontaktowy, udzielimy Ci odpowiedzi tak szybko jak to możliwe!

Nasi Partnerzy

Polish PL English EN