cennik | prices

opłata za lądowanie | landing fees:
10€/40PLN – samolot jednosilnikowy
20€/80PLN – samolot dwusilnikowy

hangar: 10€/40 PLN za noc | per one night

loty zapoznawcze:
możliwość płatności kartą, BLIK-iem oraz w zagranicznych walutach
credit card, BLIK and foreign currencies transactions available

 • samolotem (min. czas trwania lotu to 10 min.):
  – Cessna 150 (dwuosobowy) – 19.90 PLN/1min. lotu
  UWAGA: Maksymalna waga pasażera: 100 kg
  – Socata Rallye 235 (czteroosobowy) – 30 PLN/1 min. lotu
  UWAGA: Maksymalna waga jednego pasażera: 80 KG
  W każdym innym przypadku załadunek należy koniecznie skonsultować z pilotem. Suma wagi pasażerów z tyłu nie może być większa niż suma wagi pasażera i pilota z przodu.
 • szybowcem:
  – start za samolotem, 15 min. – 299 PLN
  U
  WAGA: Maksymalna waga pasażera: 100 kg

szkolenie szybowcowe podstawowe do licencji SPL | sailplane training:

 • teoria: 1000 PLN
 • praktyka (55 lotów): 3700 PLN (dla młodzieży uczącej się 3300 PLN)

szkolenie samolotowe przygotowujące do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) | PPL(A) full training:

 • teoria: 1500 PLN
 • praktyka (45h lotów): 26 000 PLN (dla min. 2-letnich członków AE z III klasą wyszkolenia szybowcowego 24 000 PLN)

szkolenie samolotowe przygotowujące do uzyskania licencji LAPL(A) | LAPL(A) training:

 • teoria + praktyka 20 000 PLN

skoki spadochronowe – informacje i kalendarz zapisów na plstrefa.pl

składki członkowskie/member contributions

młodzież ucząca się do 26 r.ż. pozostali
wpisowa – jednorazowa
50 PLN
100 PLN
członkowska zwyczajna 40 PLN/m-c 80 PLN/m-c
członkowska wspierająca 40 PLN/m-c 40 PLN/m-c
sekcyjna samolotowa i szybowcowa 150 PLN/rok 150 PLN/rok

Składkę wpisową uiszcza się w momencie złożenia podania o przyjęcie w poczet członków AE.

Składki członkowskie zwyczajne i wspierające są płatne do każdego 10 – tego dnia miesiąca. Składka płatna po terminie zwiększa się do 60 zł w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej dotyczącej młodzieży uczącej się do 26 r.ż. oraz składki członkowskiej wspierającej, a także do 100 zł, w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej płatnej przez pozostałe osoby.

Zaległość trzymiesięczna w płatności składek będzie skutkowała wysłaniem ponaglenia do wyrównania wpłat, zaś w przypadku braku reakcji na ponaglenie Zarząd AE dokona skreślenia z listy członków AE. Istnieje możliwość opłacenia składki członkowskiej za cały rok „z góry” z 10% zniżką, pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 31 marca włącznie.

Składki sekcyjne samolotową i szybowcową zobowiązani są uiścić wszyscy członkowie sekcji specjalistycznych szybowcowej i samolotowej do końca marca każdego roku włącznie.

szybowce

rodzaj

członek zwyczajny AE

członek wspierający AE

członkowie innych aeroklubów

start za wyciągarką/winch launch

30 zł

30 zł

35 zł

start za samolotem/ aircraft tow
młodzież ucząca się do 26 r.ż.: 45 zł/300 m

13 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

50,00 zł/300 m

16,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

55,00 zł/300 m

25,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

pozostali: 50 zł/300 m

15 zł/ każde następne 100 m

55,00 zł/300 m

19,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

60,00 zł/300 m

30,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

opłata za minutę lotu szybowcem Pirat

0,65 zł(39 zł/h)

0,90 zł(54 zł/h)

1,15 zł(69 zł/h)

opłata za minutę lotu szybowcem Junior lub Jantar

0,85 zł(51 zł/h)

1 zł(60 zł/h)

1,20 zł(72 zł/h)

opłata za minutę lotu szybowcem Bocian

 0,87 zł(52,2 zł/h)

1,05 zł(63 zł/h)

1,25 zł(75 zł/h)

opłata za minutę lotu szybowcem Puchacz

0,90 zł(54 zł/h)

1,10 zł(66 zł/h)

1,25 zł(75 zł/h)

nadzór instruktorski na kręgu

1 zł/min

1 zł/min

1,2 zł/min

nadzór instruktorski  – termika

0,75 zł/min

1 zł/min

1,2 zł/min

nadzór instruktorski z kwadratu 0,15 zł/min termika 0,8zł/min kręgi 0,50 zł/min termika 1 zł/min kręgi 0,75 zł/min termika 1,2 zł/min kręgi
pakiet 10h

400 zł

600 zł

pakiet 20h

750 zł

1100 zł

pakiet 30h

1000 zł

1500 zł

samoloty – loty treningowe | training flights

 

Cessna 150

Socata Raylle 235ED

członek zwyczajny o stażu do 2 lat

460 PLN/h

820 PLN/h

członek zwyczajny o stażu powyżej 2 lat

430 PLN/h

720 PLN/h

członkowie wspierający AE oraz pozostali

520 PLN/h

950 PLN/h

pozostałe opłaty | others

rodzaj

opłata

hangarowanie samolotu: nowy hangar „żółty”

650 PLN/m-c

Hangarowanie samolotu: stary hangar

600 PLN/m-c

IPS

200 PLN

opłata za lot z instruktorem samolotowym

KWT

100 PLN/h

40 PLN

KTP

50 PLN

Opłaty za loty wnosi się najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonywano loty. Opłaty naliczane są na bieżąco i wpisywane do e-chronometraża. Zaległości w tych opłatach będą skutkowały naliczaniem odsetek karnych z możliwością dochodzenia należności w drodze postępowania egzekucyjnego.

Prace społeczne należy odpracować w porządku: 10h przed sezonem, 10h w trakcie sezonu. Brak odpracowania wiąże się z koniecznością uiszczenia ekwiwalentu za nieodpracowane godziny uwzględniając przelicznik: 20 PLN/1h.

cennik reklam umieszczanych na hangarach

 • do 10,0 m220,00 zł/m2/m-c
 • powyżej 10,0 m214,00 zł/m2/m-c

 

Polish PL English EN