CPL (A)

CPL(A)  – Licencja Pilota Samolotowego Zawodowego uprawnia do wykonywania lotów komercyjnych.