Cennik/Price list

Cennik Aeroklubu Elbląskiego

1. Składki członkowskie/member contributions

  młodzież ucząca się do 26 r.ż. pozostali
wpisowa 50 zł  (jednorazowa) 100 zł  (jednorazowa)
członkowska zwyczajna 40 zł/m-c 80 zł/m-c
członkowska wspierająca 40 zł/m-c 40 zł/m-c
sekcyjna samolotowa i szybowcowa(płatna do dnia 31/03/2017) 150 zł/rok 150 zł/rok

Składkę wpisową uiszcza się w momencie złożenia podania o przyjęcie w poczet członków AE.

Składki członkowskie zwyczajne i wspierające są płatne do każdego 10 – tego dnia miesiąca. Składka płatna po terminie zwiększa się do 60 zł w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej dotyczącej młodzieży uczącej się do 26 r.ż. oraz składki członkowskiej wspierającej, a także do 100 zł, w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej płatnej przez pozostałe osoby.

Zaległość trzymiesięczna w płatności składek będzie skutkowała wysłaniem ponaglenia do wyrównania wpłat, zaś w przypadku braku reakcji na ponaglenie Zarząd AE dokona skreślenia z listy członków AE. Istnieje możliwość opłacenia składki członkowskiej za cały rok „z góry” z 10% zniżką, pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 31 marca 2017 włącznie.

Składki sekcyjne samolotową i szybowcową zobowiązani są uiścić wszyscy członkowie sekcji specjalistycznych szybowcowej i samolotowej do końca marca każdego roku włącznie.

2. Opłaty za szkolenia

Szkolenie szybowcowe podstawowe

 

Młodzież ucząca się do 26 r.ż.

pozostali

Teoria stacjonarna

800 zł

800 zł

Praktyka(60 lotów)

2800 zł

3300 zł

 

Szkolenie samolotowe przygotowujące do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)/PPL(A) Full training, only 45 FH

 

Członek AE z III klasą wyszkolenia szybowcowego

i co najmniej dwuletnim stażem członkowskim w AE/our sailplane students or our members with 2 years of membership

pozostali/others

Teoria stacjonarna lub e-learning

1.200,00 zł

1.200,00 zł

Praktyka(45h lotów)

22.999,00 zł

25.000,00 zł

 

Szkolenie samolotowe przygotowujące do uzyskania licencji LAPL(A)

Teoria plus praktyka

17.500,00 zł

3. Opłaty za wykonane loty

Szybowce

opłata

Członek zwyczajny AE

Członek wspierający AE

Członkowie innych aeroklubów

Start za wyciągarką/winch launch

19 zł

30 zł

35 zł

Start za samolotem/ aircraft tow      
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.: 45 zł/300 m

13 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

50,00 zł/300 m

16,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

55,00 zł/300 m

25,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

Pozostali: 50 zł/300 m

15 zł/ każde następne 100 m

55,00 zł/300 m

19,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

60,00 zł/300 m

30,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

Opłata za minutę lotu szybowcem Pirat

0,65 zł(39 zł/h)

0,90 zł(54 zł/h)

1,15 zł(69 zł/h)

Opłata za minutę lotu szybowcem Junior lub Jantar

0,85 zł(51 zł/h)

1 zł(60 zł/h)

1,20 zł(72 zł/h)

Opłata za minutę lotu szybowcem Bocian

 0,87 zł(52,2 zł/h)

1,05 zł(63 zł/h)

1,25 zł(75 zł/h)

Opłata za minutę lotu szybowcem Puchacz

0,90 zł(54 zł/h)

1,10 zł(66 zł/h)

1,25 zł(75 zł/h)

Nadzór instruktorskiLoty z instruktorem po kręgu

1 zł/min

1 zł/min

1,2 zł/min

Nadzór instruktorski Loty z instruktorem – termika

0,75 zł/min

1 zł/min

1,2 zł/min

Nadzór instruktorskiz kwadratu 0,15 zł/min termika0,8zł/min kręgi 0,50 zł/min termika1 zł/min kręgi 0,75 zł/min termika1,2 zł/min kręgi
Pakiet 10h

400 zł

600 zł

Pakiet 20h

750 zł

1100 zł

Pakiet 30h

1000 zł

1500 zł

Samoloty – loty treningowe/Training flights

 

Cessna 150

Socata Raylle 235ED

Członek zwyczajny o stażu do 2 lat

460 zł/h

720 zł/h

Członek zwyczajny o stażu powyżej 2 lat

410 zł/h

550 zł/h

Członkowie wspierający AE oraz pozostali

490 zł/h

900 zł/h

4. LOTY ZAPOZNAWCZE

SAMOLOTOWE:

– lot Cessna 150(10 min): 160,00 zł(każda następna minuta 16 zł): lot dla jednej osoby

– lot Socata Rallye(10 min): 300,00 zł(każda następna minuta 30 zł): samolot czteroosobowy

SZYBOWCOWE:

– lot szybowcem 5-7 min(start za wyciągarką): 150 zł

– lot szybowcem 15 min(start za samolotem): 250 zł

– lot szybowcem termiczny(30 min): 450 zł

5. SKOKI SPADOCHRONOWE: kontakt: www.plstrefa.pl

Pozostałe opłaty

 

Rodzaj

Opłata

Hangarowanie samolotu: nowy hangar „żółty”

650 zł/m-c

Hangarowanie samolotu: stary hangar

600 zł/m-c

IPS

200 zł

Opłata za lot z instruktorem samolotowym

KWT

100 zł/h

 

40 zł

KTP

50 zł

Prace społeczne 20 godzin

20 zł/h

  • Opłaty za loty wnosi się najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonywano loty. Opłaty naliczane są na bieżąco i wpisywane do e-chronometraża. Zaległości w tych opłatach będą skutkowały naliczaniem odsetek karnych z możliwością dochodzenia należności w drodze postępowania egzekucyjnego,
  • Prace społeczne należy odpracować w porządku: 10h przed sezonem, 10h w trakcie sezonu. Brak odpracowania wiąże się z koniecznością uiszczenia ekwiwalentu za nieodpracowane godziny uwzględniając przelicznik: 20zł/1h,
  • Istnieje możliwość hangarowania łodzi i jachtów: opłata ustalana indywidualnie.

Cennik reklam umieszczanych na hangarach

Reklama o powierzchni:

  • do 10,0 m220,00 zł/m2/m-c
  • powyżej 10,0 m214,00 zł/m2/m-c

 

Landing fees: 10 Eur/40PLN per one operation

Hangar: 10 Eur/40 PLN per one day