Cennik

Cennik Aeroklubu Elbląskiego na rok 2017

1. Składki członkowskie

młodzież ucząca się do 26 r.ż. pozostali
wpisowa 50 zł  (jednorazowa) 100 zł  (jednorazowa)
członkowska zwyczajna 40 zł/m-c 80 zł/m-c
członkowska wspierająca 40 zł/m-c 40 zł/m-c
sekcyjna samolotowa i szybowcowa(płatna do dnia 31/03/2017) 150 zł/rok 150 zł/rok

Składkę wpisową uiszcza się w momencie złożenia podania o przyjęcie w poczet członków AE.

Składki członkowskie zwyczajne i wspierające są płatne do każdego 10 – tego dnia miesiąca. Składka płatna po terminie zwiększa się do 60 zł w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej dotyczącej młodzieży uczącej się do 26 r.ż. oraz składki członkowskiej wspierającej, a także do 100 zł, w przypadku składki członkowskiej zwyczajnej płatnej przez pozostałe osoby.

Zaległość trzymiesięczna w płatności składek będzie skutkowała wysłaniem ponaglenia do wyrównania wpłat, zaś w przypadku braku reakcji na ponaglenie Zarząd AE dokona skreślenia z listy członków AE. Istnieje możliwość opłacenia składki członkowskiej za cały rok „z góry” z 10% zniżką, pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 31 marca 2017 włącznie.

Składki sekcyjne samolotową i szybowcową zobowiązani są uiścić wszyscy członkowie sekcji specjalistycznych szybowcowej i samolotowej do dnia 31/03/2017 włącznie.

2. Opłaty za szkolenia

Szkolenie szybowcowe podstawowe

Młodzież ucząca się do 26 r.ż.

pozostali

Teoria stacjonarna

800 zł

800 zł

Praktyka(60 lotów)

2800 zł

3300 zł

 

Szkolenie samolotowe przygotowujące do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

Członek AE z III klasą wyszkolenia szybowcowego

i co najmniej dwuletnim stażem członkowskim w AE

pozostali

Teoria stacjonarna

1200 zł

1200 zł

Praktyka(45h lotów)

360 zł/h = 16.200 zł

22.000 zł

 

Szkolenie samolotowe przygotowujące do uzyskania licencji LAPL(A)

Teoria plus praktyka

15.500

3. Opłaty za wykonane loty

Szybowce

opłata

Członek zwyczajny AE

Członek wspierający AE

Członkowie innych aeroklubów

Start za wyciągarką

19 zł

30 zł

35 zł

Start za samolotem
Młodzież ucząca się do 26 r.ż.: 45 zł/300 m

13 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

50,00 zł/300 m

16,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

55,00 zł/300 m

25,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

Pozostali: 50 zł/300 m

15 zł/ każde następne 100 m

55,00 zł/300 m

19,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

60,00 zł/300 m

30,00 zł/każde następne rozpoczęte 100 m

Opłata za minutę lotu szybowcem Pirat

0,65 zł(39 zł/h)

0,90 zł(54 zł/h)

1,15 zł(69 zł/h)

Opłata za minutę lotu szybowcem Junior lub Jantar

0,85 zł(51 zł/h)

1 zł(60 zł/h)

1,20 zł(72 zł/h)

Opłata za minutę lotu szybowcem Bocian

 0,87 zł(52,2 zł/h)

1,05 zł(63 zł/h)

1,25 zł(75 zł/h)

Opłata za minutę lotu szybowcem Puchacz

0,90 zł(54 zł/h)

1,10 zł(66 zł/h)

1,25 zł(75 zł/h)

Nadzór instruktorskiLoty z instruktorem po kręgu

1 zł/min

1 zł/min

1,2 zł/min

Nadzór instruktorski Loty z instruktorem – termika

0,75 zł/min

1 zł/min

1,2 zł/min

Nadzór instruktorskiz kwadratu 0,15 zł/min termika0,8zł/min kręgi 0,50 zł/min termika1 zł/min kręgi 0,75 zł/min termika1,2 zł/min kręgi
Pakiet 10h

400 zł

600 zł

Pakiet 20h

750 zł

1100 zł

Pakiet 30h

1000 zł

1500 zł

Samoloty – loty treningowe

 

Cessna 150

Socata Raylle 235

Członek zwyczajny o stażu do 2 lat

400 zł/h

720 zł/h

Członek zwyczajny o stażu powyżej 2 lat

360 zł/h

500 zł/h

Członkowie wspierający AE oraz pozostali

480 zł/h

900 zł/h

Pozostałe opłaty

Rodzaj

Opłata

Hangarowanie samolotu: nowy hangar „żółty”

650 zł/m-c

Hangarowanie samolotu: stary hangar

600 zł/m-c

IPS

200 zł

KWT

40 zł

KTP

50 zł

Prace społeczne 20 godzin

20 zł/h

  • Opłaty za loty wnosi się najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonywano loty. Opłaty naliczane są na bieżąco i wpisywane do e-chronometraża. Zaległości w tych opłatach będą skutkowały naliczaniem odsetek karnych z możliwością dochodzenia należności w drodze postępowania egzekucyjnego,
  • Prace społeczne należy odpracować w porządku: 10h przed sezonem, 10h w trakcie sezonu. Brak odpracowania wiąże się z koniecznością uiszczenia ekwiwalentu za nieodpracowane godziny uwzględniając przelicznik: 20zł/1h,
  • Istnieje możliwość hangarowania łodzi i jachtów: opłata ustalana indywidualnie.

Cennik reklam umieszczanych na hangarach

Reklama o powierzchni:

  • do 10,0 m220,00 zł/m2/m-c
  • powyżej 10,0 m214,00 zł/m2/m-c