Kadra/Team

Aeroklub Elbląski tworzą osoby, które do latania podchodzą z wielką pasją. Ułatwia to kontakt i pozytywnie wpływa na rozwój lotnictwa w Elblągu. Naszym podstawowym celem jest animacja działalności elbląskiego lotniska i jego dynamiczny rozwój połączony z realizacją celów statutowych naszego stowarzyszenia. Doskonałym uzupełnieniem naszej kadry są członkowie Aeroklubu, przeważnie uśmiechnięci,ale zawsze pomocni :)

The Elbląg Aeroclub is made up of people who come to flying with great passion. This facilitates contact and positively affects the development of aviation in Elbląg. Our primary goal is to animation of the airport’s activity in Elbląg and its dynamic development combined with the implementation of the statutory goals of our association. A perfect complement to our staff are the members of the Aero Club, mostly smiling but always helpful :)

Zarząd AE:

Prezes Zarządu AE – Zbigniew Kuśmierz

Wiceprezes Zarządu AE – Jacek Sobolewski

Sekretarz Zarządu AE – Michał Jaremczuk

Skarbnik Zarządu AE – Grzegorz Dąbkowski

Członek Zarządu AE – Sebastian Jabłoński

Członek Zarządu AE – Piotr Koziarski

 
  dsc_1524

Jacek Sobolewski
biuro@aeroklubelblaski.pl

  17693111_10208956754536151_777468306_o Szef wyszkolenia HT:

Andrzej Rydzyński
wyszkolenie@aeroklubelblaski.pl