O nas/ About us

235kmAeroklub Elbląski jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest popularyzacja lotnictwa.  Obecnie liczy około dziewięćdziesięciu członków działających w sekcjach: szybowcowej, samolotowej i modelarskiej. Najliczniejszą z nich jest sekcja szybowcowa.

Co roku przybywa nowych pilotów, a Ci bardziej doświadczeni reprezentują nas na wielu zawodach, często odnosząc sukcesy. Wszystko to jest możliwe dzięki doświadczonej kadrze naszego Aeroklubu, która nie szczędzi czasu i wysiłku aby zapewnić wysoki poziom szkolenia.

Jeśli chodzi o sprzęt szybowcowy to dysponujemy: 2 Puchaczami(SP-3351 i SP-3523E), Bocianem(SP-2755), Piratem(SP-2853), 2 Juniorami(SP-3433 i SP-3348), 2 Jantarami(SP-3050 i SP-3296AF), Foką i Cobrą. Sekcja samolotowa dysponuje samolotami Rallye 235(SP-CAS) oraz dwoma samolotami Cessna 150(SP-KBW oraz SP-WBK).  Ponadto w Aeroklubie zbazowanych jest wiele samolotów prywatnych właścicieli oraz dwa wiatrakowce.

Jeśli chcecie swoją przygodę z lataniem rozpocząć w naszym klubie, to wszystkiego dowiecie się pod numerem telefonu 055 233 44 10 lub 668 049 683 e.mail biuro@aeroklubelblaski.pl lub zarzad@aeroklubelblaski.pl

Śledźcie naszą stronę internetową, odwiedzajcie nasze forum, przeglądajcie nasze profile facebookowe(Aeroklub Elbląski oraz Sekcja Szybowcowa Aeroklubu Elbląskiego), bierzcie udział w dniach otwartych, no i jak najczęściej nas odwiedzajcie!

About us
The Elbląg Aeroclub is an association and a public benefit organization whose main goal is to popularize aviation. Currently, it has about sixty members operating in the sections: glider, airplane and model. The most numerous of them is the glider section.

Every year new pilots arrive, and the more experienced ones represent us in many competitions, often successful. All this is possible thanks to the experienced team of our Aeroclub, which does not spare time and effort to ensure a high level of training.

As for gliding equipment, we have: 2 Puchaczami (SP-3351 and SP-3523E), Bocian (SP-2755), Pirat (SP-2853), 2 Juniors (SP-3433 and SP-3348), 2 Jantars (SP -3050 and SP-3296AF), Foka and Cobra. The aircraft section has Rallye 235 (SP-CAS) aircraft and two Cessna 150 aircraft (SP-KBW and SP-WBK). In addition, there are many private owners’ aircraft and two gyroplanes in the Aeroclub.

If you want to start your adventure with flying in our club, you can find out everything on the phone number +48 055 233 44 10 or +48 668 049 683 e.mail biuro@aeroklubelblaski.pl or via FB: Aeroklub Elbląski

Follow our website, visit our forum, browse our facebook profiles (Aeroklub Elbląski and Gliding Section of Aeroclub Elbląg), take part in open days, and visit us as often as possible!